એલઆઈસી સાથે જોડાઓ

ag 1

Related Post

નવી એજન્સી મેળવો અને કારકિર્દીનું નિર્માણ કરો 

મીનીમમ લાયકાત : એસ.એસ.સી. પાસ

ઉમર : ૧૮ અને વધુ

 

As an LIC Agent,

the sky is not the limit

— you can go beyond

The salient features of LIC Agent- as a Career

વધુ રોકાણ વીના આકર્ષક આવક 
કામના કલાકોની પસંદગી 
નિયમીત ઘરે બેઠા આવક 
દેશની નંબર ૧ નાણાકીય સંસ્થા સાથે જોડાવાની 
Participation in exciting recognition program.
High potential market with growing opportunities.
Better lifestyle for you and your family
You are your OWN BOSS.
Endless earning possibilities
Respect and Recognition in Society

How to become an LIC Agent?

The eligibility conditions as per IRDA Regulations are

Age
Any person with 18 years completed.
Educational Qualifications
10th Standard Pass
Practical Training
25 hours pre-recruitment training (Online/Offline)
Pre-recruitment Test
Examination approved by IRDA has to be passed

What is Your Role?

As an LIC agent , your role is not to just sell insurance. It is about making a difference in people’s lives, an insurance sale being a by-product of that.

As your role will allow you to meet people with special individual needs. You will help them analyse their financial situation and provide them with solutions which will help them achieve those goals and dreams.

While helping others you will also

help your self

 

Comments are closed.